Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ IX

Δύο ιππείς (16 & 17) εικονίζονται σε μια παραλλαγή της σκηνής του γειτονικού προς τα δεξιά λίθου με το αριστερό άλογο σε τροχασμό, ενώ το δεξί σε ήπιο καλπασμό. Οι αναβάτες φορούν κοντό χιτώνα και χλαμύδα. Ο (17) με πέτασο στο κεφάλι σκύβει με την προσοχή του συγκεντρωμένη στο κράτημα των ηνίων.

Block W IX

Two horsemen (16 and 17) are depicted in a variation of the scene on the neighboring block to the right, with the left hand horse pacing and the horse to the right trotting easily. The riders wear short chiton and chlamys. The rider (17), capped with a petasos, bends his head, inspecting the reins which he holds in close.
You need to upgrade your Flash Player.