Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ V

Ο ιππέας (10) μοιάζει με τον ιππέα (11) του λίθου VI, μόνον που φοράει άλλη στολή, στην προκειμένη περίπτωση κοντό χιτώνα. Είναι από τους λίγους ιππείς που δείχνουν και τα δυο τους πόδια (πρβλ. ιππέα (20) λίθου XI), το ένα από τη μια μεριά της κοιλιάς του αλόγου, και το άλλο από την άλλη, τη μη ορατή πλευρά. Εμπρός του άλλος νεαρός ιππέας (9) γυμνός με χλαμύδα στέκεται κατενώπιον με το κεφάλι του προς τα δεξιά, το βάρος στο δεξί του πόδι και άνετο στα πλάγια το αριστερό, δίπλα στο άλογό του, κρατώντας με το δεξί χέρι τα χαλινάρια, ενώ με το αριστερό στλεγγίδα που ήταν πρόσθετη μεταλλική.

Block W V

The horseman (10) resembles rider (11) of block VI, except that he is clad differently, in short chiton. He is one of the few horsemen with both legs depicted (see rider [20] block XI), one on the visible, one on the invisible side of the horse’s belly. Ahead of him is another young horseman (9), nude with chlamys , in frontal stance, his head turned back to the right (proper left), his right leg carrying his weight, his left leg free to the side. He stands beside his horse, holding in his right hand the reins and in his left a strigil which was applied in metal.
You need to upgrade your Flash Player.