Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ IV

Στον λίθο αυτό εικονίζεται ένα ζεύγος ιππέων σε άλογα που καλπάζουν προς τα αριστερά. Ο ένας είναι γενειοφόρος (8) με όμοια ενδυμασία με τον ιππέα (15) του λίθου VIII (εξωμίδα, χλαμύδα και αλωπεκή στο κεφάλι), ενώ ο νέος (7) φοράει πλαστικό θώρακα πάνω σε κοντό χιτώνα και έχει πανομοιότυπη ενδυμασία με τον ιππέα (3) του λίθου II.

Block W IV

Shown here are a pair of horsemen galloping their horses toward the left. One is bearded (8) and clad similarly to horseman (15) on block VIII in exomis, chlamys, and a fox-skin cap on his head. The younger man (7) wears an anatomical cuirasss over a short chiton, like the rider (3) on block II.
You need to upgrade your Flash Player.