Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ XIII

Ένα άλογο, προφανώς του ιππέα (26) που εικονίζεται στον λίθο XIV, αναπηδά ελαφρά προς τα αριστερά. Δίπλα ένας άλλος ιππέας (25) με χλαμύδα και πέτασο στην πλάτη συγκρατεί το δικό του άλογο κρατώντας δυνατά το χαλινάρι κοντά στο ρύγχος του ζώου, που δείχνει να έχει υποταχθεί. Χαρακτηριστικός είναι ο αντιθετικός χιασμός των σκελών του ιππέα και των μπροστινών σκελών του αλόγου.

Block W XIII

A horse, evidently that of horseman (26) on block XIV, begins to rear slightly toward the left. Next to him stands another horseman (25), clad in chlamys and with a petasos hanging at his back He holds the reins firmly at the animal’s muzzle in an effort to restrain his horse, who appears to have finally submitted.
You need to upgrade your Flash Player.