Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Δ XII

Πρόκειται για μια σκηνή απαράμιλλης τέχνης, που περιλαμβάνει τρεις μορφές και ένα άλογο. Στο μέσον, δίπλα στο άλογο που σκύβει το κεφάλι του με την πλούσια κυματιστή χαίτη ανάμεσα στα μπροστινά του σκέλη, ένας νέος άνδρας (23) στέκεται σχεδόν κατενώπιον. Στηρίζεται στο δεξί σκέλος έχοντας στα πλάγια το αριστερό σε μιαν άνετη στάση. Φοράει κοντό χιτώνα με κόλπο, διπλά ζωσμένο και χλαμύδα που πέφτει από την πλάτη και τυλίγεται στον αριστερό πήχη. Υψώνει το δεξί του χέρι σαν να δίνει κάποιο παράγγελμα, ενώ με το αριστερό κρατάει ραβδί (μαστίγιο), του οποίου οι πρόσθετες άκρες θα στερεώνονταν στις οπές του μηρού και του βραχίονα της μορφής. Η μορφή αυτή ταυτίστηκε από διάφορους μελετητές ως τελετάρχης, ως κήρυκας, ή ως Ερμής και θεωρήθηκε το πρότυπο απεικόνισης του θεού. Δεξιά στέκει ένας μικρός υπηρέτης (24) με το ιμάτιο του κυρίου του ριγμένο στον αριστερό του ώμο, ενώ κρατάει με το δεξί χέρι κάποιο αντικείμενο, ίσως στλεγγίδα. Αριστερά ένας άλλος νέος (22) με ωραία ανατομική διάπλαση, φορώντας χλαμύδα, εικονίζεται κατενώπιον να στηρίζεται στο αριστερό του πόδι έχοντας άνετο στα πλάγια το δεξί. Σκύβει το κεφάλι ελαφρά στραμμένο προς τα δεξιά και κοιτάζει κάποιο αντικείμενο (ίσως στλεγγίδα) που κρατάει με το προτεταμένο δεξί του χέρι πάνω από το αριστερό.

Block W XII

This is a composition of matchless artistry, comprising three human figures and a single horse. In the middle of the block, beside the horse with full and wavy mane, bending its head down between its forelegs to scratch its muzzle, stands a man (23) in almost frontal pose. His weight is on the right leg, with his left free to the side in relaxed stance. He wears a short chiton with overfold double belted and chlamys which hangs down his back and is wrapped around his left forearm. His right arm is raised as if he were giving an order of some sort. In his left he holds a rod (riding-crop), the applied ends of which will have been fastened in the holes in his forearm and thigh. The figure has been interpreted by various scholars as a marshal, a herald, or as Hermes and considered to be the archetypal depiction of the god. To the right stands a little servant (24) carrying his master’s himation over his left shoulder and holding an object of some sort, perhaps a strigil, in his right hand. At the left, another youth (22), with beautifully sculptured anatomy, wearing a chlamys, is represented frontally, his weight on the left leg and the right leg free to the side. He bends his head slightly to his left, examining an object (perhaps a strigil) that he holds with his right hand outstretched above his left.
You need to upgrade your Flash Player.