Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Προετοιμασία

Σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές στη δυτική ζωφόρο εικονίζεται η προετοιμασία της πομπής των Παναθηναίων που γινόταν στον Κεραμεικό. Στα άκρα της δυτικής πλευράς εικονίζονται δύο επόπτες (μορφές 1, 30) και ανάμεσά τους σκηνές με ιππείς και άλογα σε διάφορες στάσεις. Η πομπή κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά. 1 Χαρακτηριστικές είναι τρεις παρόμοιες μορφές όρθιες, με χλαμύδα που κατά διαστήματα δημιουργούν κάθετους άξονες (μορφές 4, 9, 22). 3 3 Δύο ιππείς (μορφές 12 & 29) δένουν τα σανδάλια τους. 6 Kάποιοι περνούν τα ηνία στα άλογα (μορφές 4 & 28), 8 κάποιοι συζητούν (μορφές 5 & 6) . Κάποια άλογα είναι σταματημένα (λίθος XV), κάποια ξεκινούν (λίθος IV) κάποια καλπάζουν (λίθος II), Δύο ιππείς (μορφές 26 & 27) προσπαθούν να δαμάσουν το άλογό τους που έχει στραφεί ανάποδα στην πομπή. Ξεχωρίζει ένας κήρυκας (μορφή 23) που το άλογό του έχει χαμηλωμένο το κεφάλι, ανάμεσα στα πόδια του, σε στάση μοναδική σε όλη τη ζωφόρο. Στο κέντρο κυριαρχεί η μορφή ενός άλλου ιππέα (μορφή 15) που προσπαθεί να δαμάσει το άλογο του. Eίναι ο μόνος λίθος της ζωφόρου όπου εικονίζονται ένας άνθρωπος και ένα άλογο και έχει θεωρηθεί ως έργο του ίδιου του Φειδία. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ενδυμασία των ιππέων. Άλλοι ιππεύουν σχεδόν γυμνοί (μορφή 2), άλλοι φορούν χιτωνίσκο και χλαμύδα (μορφή 19), άλλοι χλαμύδα, χιτωνίσκο και πέτασο (μορφή 17), μερικοί χιτωνίσκο, θώρακα και κράνος (μορφή 11). Δύο γενειοφόροι ιππείς (μορφές 8 & 15) με ίδια ενδυμασία, εξωμίδα και χλαμύδα, μπότες και αλωπεκή στο κεφάλι, ξεχωρίζουν και έχουν θεωρηθεί ως οι 2 ίππαρχοι. 21

Preparation

Most scholars who have studied the west frieze believe that it depicts the preparation of the Panathenaic procession that took place in the Kerameikos. At each end of the west side an official is depicted (figures 1,30). Between them are scenes with horsemen and horses in various positions. The procession moves from right to left. 1 Characteristic of the frieze are three similar standing figures, wearing a chlamys, that form vertical axes at intervals (figures 4, 9, 22). 3 3 Two horsemen (figures 12, 29) bind their sandals. 6 Some are bridling their horses (figures 4, 28). 8 Some are conversing (figures 5, 6). Some horses are standing still (block XV). Some begin to move forward (block IV). Some gallop (block II). Two horsemen (figures 26, 27) try to restrain a horse, which has turned back toward the oncoming procession. Notable is a herald (figure 23) whose horse has bent its head between the legs, a pose unique on all the frieze. Predominating in the centre, is the figure of another horseman (figure 15) who is trying to bridle his horse. This is the only block in the entire frieze that is devoted to a man and horse alone. Some consider it to be a work by Pheidias himself. The horsemen show great variety in their dress. Some are almost nude (figure 2), others wear a short chiton with chlamys (figure 19) some wear a chlamys, a short chiton and a petasos (figure 17) a few are in short chiton, cuirass and helmet (figure 11). wo bearded horsemen (figures 8, 15), dressed alike in a chiton secured on one shoulder (exomis) and chlamys, boots and a fox-skin hat (alopeke) on their heads, stand out. They are considered to be the two hipparchs (cavalry commanders). 21
You need to upgrade your Flash Player.