Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν VI

Δύο ιππείς (15 & 16) σε πλάγια όψη με χιτώνα και εμβάδες εικονίζονται σοβαροί με συγκεντρωμένη την προσοχή στο αγώνισμά τους.

Block S VI

Two horsemen (15 and 16), wearing chiton and felt boots, are shown in side view, seriously concentrating their attention on the contest.
You need to upgrade your Flash Player.