Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν V

Ο πρώτος αριστερά ιππέας (12) δεν σώζεται καθόλου. Ο δεύτερος (13) με γυμνό το γεροδεμένο κορμί του στρέφει το όμορφο κεφάλι του προς τα πίσω. Εδώ τελειώνει η δεύτερη ομάδα των ιππέων. Ο τρίτος ιππέας (14), του οποίου δεν σώζεται το κεφάλι, βρίσκεται ακριβώς στον αρμό των λίθων V & VI. Πρέπει να φορούσε κοντό χιτώνα ζωσμένο και εμβάδες, όπως και οι άλλοι της τρίτης ομάδας.

Block S V

The first horseman (12) at the left is not preserved at all. The second (13), with well built body nude, turns his beautiful head to look back. Here the second group ends. The third horseman (14) coincides exactly with the join between blocks V and VI. He must have worn a short chiton, belted, and felt boots, as do the others of the third group.
You need to upgrade your Flash Player.