Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XLVI

Στους δύο αυτούς λίθους τερματίζει η πομπή των βοδιών με τους νεαρούς οδηγούς και κατά διαστήματα τους επόπτες που φορούν ιμάτια. Στον τελευταίο λίθο, στην κορυφή της πομπής, η μορφή (149) του επικεφαλής, εικονίζεται κατενώπιον.

Block S XLVI

On these two blocks the procession of bulls, young herdsmen and occasional himation-clad marshals comes to an end. The head of the procession is punctuated by the figure of the leader (149), who looks out, in frontal stance, toward the viewer.
You need to upgrade your Flash Player.