Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XLV

Εδώ εικονίζονται άλλα δύο βόδια πλαισιωμένα από τους νεαρούς οδηγούς τους, που φορούν ιμάτιο (137-140). Ο δεύτερος από αριστερά (138) στέκεται με το σώμα κατενώπιον, στρέφει το κεφάλι του προς τα αριστερά και με το ανασηκωμένο χέρι του προφανώς τακτοποιεί στο κεφάλι του την ταινία που φοράει.

Block S XLV

Shown here are two more bulls, their young himation-clad drivers by their sides (137-140). The second from the left (138), in frontal stance, has turned his head to the left and, with his right hand raised, is evidently arranging the hair-band he is wearing.
You need to upgrade your Flash Player.