Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XLIV

Eνα βόδι με ανασηκωμένο το κεφάλι προφανώς μουγκρίζει.To πλαισιώνουν δύο ιματιοφόροι νέοι οδηγοί (133 & 134), εκ των οποίων ο πρώτος γυρίζει το κεφάλι του και κοιτάζει προς τα πίσω, αριστερά, ενώ ο επόπτης (135) στραμμένος προς την ίδια κατεύθυνση δίνει κάποιο παράγγελμα με το απλωμένο δεξί του χέρι.

Block S XLIV

A bull is depicted with his head thrown back, evidently bellowing. Two himation clad young herdsmen (133 and 134), are one on each side of the animal. The first turns his head to look back toward the left, while the marshal (135), turning in the same direction, gives an order of some sort with outstretched hand.
You need to upgrade your Flash Player.