Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XLIII

Στον λίθο αυτό εικονίζεται μια ιδιαίτερα ζωντανή σκηνή, ένα ατίθασο βόδι και ο οδηγός του (130) που καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να το επαναφέρει στη σειρά του, στηρίζοντας το αριστερό του πόδι σε έναν βράχο, καθώς τραβάει με δύναμη το σχοινί. Από την έντονη προσπάθεια το ιμάτιό του έχει γλιστρήσει από το σώμα του πάνω στον αριστερό του βραχίονα, από όπου κρέμεται. Ένας άλλος οδηγός (131) εικονίζεται πίσω από το βόδι να βαδίζει προς τα δεξιά.

Block S XLIII

The scene shown here is especially full of action. The herdsman (130) of a rebellious bull is making a tremendeous effort to bring him back into line. Bracing his foot against a rock, he pulls the rope with all his strength. In the effort, his himation has slipped down from his shoulder over his left forearm from which it now hangs. Another herdsman is depicted as moving toward the right behind the bull.
You need to upgrade your Flash Player.