Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXXII

Παρά την κακή διατήρηση της γλυπτής επιφάνειας διακρίνεται άλλο άρμα, το όγδοο, σε έντονη κίνηση, με τον ηνίοχο (80) και τον οπλίτη (81) πάνω στον δίφρο και τον επόπτη (82) να στέκεται δίπλα στα άλογα, στη μη ορατή πλευρά τους. Mε το σώμα κατενώπιον και το κεφάλι προς τα δεξιά του, προσπαθεί να συγκρατήσει με το αριστερό του χέρι τη δέσμη του ιματίου του που πέφτει από τον αντίστοιχο ώμο.

Block S XXXII

Despite the bad state of preservation of the sculptured surface, another chariot, the eighth, can be discerned. It is moving rapidly, with charioteer (80) and hoplite (81) in the chariot-car and a marshal (82) standing at the invisible side of the horse. With body frontal and head turned toward his right, with his left hand he is trying to keep his himation from slipping off his left shoulder.
You need to upgrade your Flash Player.