Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXX

Ο λίθος αυτός αφαιρέθηκε για τη δημιουργία παραθύρου στη χριστιανική εκκλησία και έχει χαθεί. Στην αποκατάστασή του βοηθούν οι συμπληρώσεις των παραστάσεων γειτονικών λίθων. Ίσως εικονιζόταν το έκτο άρμα.

Block S XXX

This block was removed in order to make a window in the Christian church and it has since disappeared. The adjoining blocks are of some help in a restoration and the scene may well have shown the sixth chariot.
You need to upgrade your Flash Player.