Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXIX

Στον λίθο αυτό, που λείπουν το άνω μέρος και οι γωνίες, εικονίζεται άλλο άρμα (πέμπτο), του οποίου σώζονται μόνον ο τροχός και τα άλογα.

Block S XXIX

Missing are the upper part and corners of the block. Another chariot is depicted here (the fifth), of which only the chariot wheel and horses have survived.
You need to upgrade your Flash Player.