Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXVI

Στον λίθο αυτό, του οποίου λείπουν το άνω μέρος και οι γωνίες, εικονίζεται το δεύτερο άρμα. Ο αποβάτης (66) αν και αποκρουσμένος κατά το κεφάλι και τους ώμους, εντυπωσιάζει με τη στάση του και τη διάπλαση του κορμού του που διαγράφεται κάτω από τον λεπτό, κοντό χιτώνα που είναι ζωσμένος στο στήθος και τη μέση. Εικονίζεται με το δεξί σκέλος άνετο, στα πλάγια και το δεξί χέρι κρεμασμένο με τον δείχτη τεντωμένο. Ίσως κρατάει στλεγγίδα και συζητάει με τον επόπτη (67) που βρίσκεται πίσω από τα άλογα, δίνοντας κάποιο παράγγελμα με το δεξί του χέρι σε έκταση.

Block S XXVI

The second chariot is depicted on this block, the upper part and corners of which are missing. Even though the head and shoulders of the apobates (66) have broken off, the figure is notable for its stance and for the modelling of the body discernible beneath the thin, short chiton which is gathered over the chest and belted at the waist. He is depicted with right leg free and turned outwards and his right hand hanging down with pointing finger bent. Perhaps he held a strigil. He is conversing with the marshal (67) who stands behind the horses, his right arm extended to give an order of some sort.
You need to upgrade your Flash Player.