Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XXIII

Οι τρεις ιππείς (57-59), των οποίων λείπουν τα κεφάλια, φορούν διπλά ζωσμένο χιτώνα με κοντές χειρίδες και εμβάδες.

Block S XXIII

The three horsemen (57-59), whose heads are missing, wear double-belted chiton with short sleeves and boots.
You need to upgrade your Flash Player.