Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XX

Εδώ διατηρείται το κάτω μέρος των ποδιών των αλόγων των ιππέων (51 & 52) και το κεφάλι του ιππέα (51) της ένατης ομάδας. Φορούν χιτωνίσκο και χλαμύδα, καθώς και πέτασο στο κεφάλι.

Block S XX

Preserved from this block are the lower parts of the legs of the horses of riders (51 and 52) and the head of rider (51) of the ninth group. They are clad in chitoniskos (short chiton) and chlamys, with a petasos on their heads.
You need to upgrade your Flash Player.