Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν II

Τρεις ιππείς (5-7) πολύ αποκρουσμένοι, πρέπει να είναι παρόμοια ντυμένοι και αποτελούν μαζί με εκείνους του λίθου I την πρώτη ομάδα.

Block S II

The next three horsemen (5-7) are badly broken, but they will have been similarly dressed and with the riders on block I they form the first group.
You need to upgrade your Flash Player.