Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XV

Αριστερά σώζεται το μπροστινό μέρος του αλόγου με το κεφάλι και το δεξί πόδι του ιππέα (39), εν μέρει αποκρουσμένα. Στη συνέχεια εικονίζονται ο ιππέας (40), του οποίου το σώμα καλύπτεται από το άλογο του προηγούμενου ιππέα και το κεφάλι του ιππέα (41). Και οι δύο φορούν κράνος με επαυχένιο. Δεξιά διακρίνεται τελείως αποκρουσμένος ο ιππέας (42), του οποίου το πόδι και το μπροστινό μέρος του κορμού του αλόγου του εκτείνονται στον επόμενο λίθο XVI.

Block S XV

Preserved at the left, partly broken off, is the forepart of the horse of rider (39) with the horse’s head and the rider’s leg. Next is depicted horseman (40), whose body is concealed by the horse behind him, and horseman (41). They both wear helmets with neck-pieces. Finally, detectable at the right is horseman (42), whose leg together with the forepart of his horse’s body can be seen continuing on block XVI.
You need to upgrade your Flash Player.