Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Ν XIII

Οι άλλοι τρείς ιππείς (35-37) της έκτης ομάδας, τρέχουν με τα άλογά τους σε έντονο καλπασμό, όπως δείχνουν οι ανεμίζουσες χαίτες των αλόγων. Φορούν την ίδια ενδυμασία που είδαμε πιο πάνω: θώρακα με επωμίδες και πτέρυγες και εμβάδες. Ο πρώτος (35) φορούσε πρόσθετη ταινία στο κεφάλι, όπως μαρτυρούν τυφλές οπές και μια αυλάκωση για τη στερέωσή της. Ο δεύτερος (36) φοράει αλωπεκή. Στο δεξί μέρος του λίθου εικονίζονται σχεδόν τελείως αποκρουσμένα το κεφάλι και το σώμα του τρίτου ιππέα (37) της ομάδας, που εκτείνεται και στον επόμενο λίθο.

Block S XIII

The other three horsemen (35-37) of the sixth group are galloping their horses at a fast pace, apparent from the wind-blown manes. They wear the garments noted above: cuirass with shoulder straps and flaps, felt boots. The first (35) had a hair-band added in metal, as can be seen from the blind holes and channeling made for its attachment. The second (36) wears a fox-skin cap. On the right end of the block is the head and body of the third horseman (37) of the group, almost entirely broken off and continuing onto the next block XIV.
You need to upgrade your Flash Player.