Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β V

Τρεις νέοι (13-15) με όμοιο ένδυμα με τους υδριαφόρους (λίθος Β VI) μεταφέρουν στον αριστερό τους ώμο υποβαστάζοντας με το αριστερό χέρι (ο 13 και με τα δυο χέρια) τους δίσκους ή σκάφες ασημένιες ή μπρούτζινες με τα πόπανα και τα άλλα υλικά για την αναίμακτη θυσία. Οι σκαφηφόροι αναφέρονται ως γιοι μετοίκων, ίσως λοιπόν στους λίθους V & VI έχουμε πομπή μετοίκων. Εμπρός τους διχοτομημένος από τον αρμό των δύο λίθων ένας επόπτης (12) που φοράει ιμάτιο, εικονίζεται κατενώπιον που στρέφει να δει προς τα πίσω την πομπή.

Block N V

Three youths (13-15), dressed as are the hydriaphoroi (block N VI), carry trays (skaphe) balanced on their left shoulder and supported by their left hand, excepting figure (13) who uses both hands. These are of silver or bronze and hold the popana (the panificium or round cake) and other things for the bloodless sacrifice. The skaphephoroi are referred to as sons of metoikoi or settlers. Thus on blocks V and VI it may be that we have a procession of metoikoi. Just before the division of the join between the two blocks stands a marshal (12), clad in himation, who turns around to view the procession behind him.
You need to upgrade your Flash Player.