Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XLIII

Στον λίθο αυτό κυριαρχούν οι δύο μεσαίοι ιππείς, σε άλογα που καλπάζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Ο (120) με το άλογό του που καλπάζει, εικονίζεται στην αριστερή πλευρά της ομάδας των ιππέων, της οποίας είναι ο οδηγός, και είναι από παντού ορατός. Στρέφει τη γεροδεμένη πλάτη του κατά 3/4 προς τον θεατή, καθώς σηκώνει ψηλά το δεξί του χέρι, για να δώσει σήμα. Ο κοντός χιτώνας από την έντονη κίνηση έχει γλιστρίσει πάνω στον αριστερό του πήχη. Δίπλα του ο (119) με χιτώνα και χλαμύδα, αλωπεκή στο κεφάλι και μπότες κοιτάζει μπροστά προς τον προπορευόμενο (118) που πέφτει πάνω στον διαχωριστικό αρμό. Φοράει κοντό χιτώνα, πλαστικό θώρακα, κράνος και εμβάδες.

Block N XLIII

The main figures on this block are the two in the centre, mounted on horses that are galloping side by side. Number (120), with his galloping horse, is represented at the left side of the group of horsemen as their leader and in this position he is visible to all. His muscular back is turned to a 3/4 view, as he raises his right arm to give a signal. From the quick movement, his short chiton has slipped down over his left forearm. Beside him, number (119) in chiton, chlamys, fox-skin cap on his head and boots, looks ahead at the rider (118) in front of him who coincides with the join between this block and the next. He wears a short chiton, anatomical cuirass, helmet and boots.
You need to upgrade your Flash Player.