Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XXXVI

Εδώ εικονίζονται τέσσερις ιππείς (96-99). Κυρίαρχη μορφή στον λίθο αυτό είναι ο τρίτος ιππέας (98) που εικονίζεται ολόκληρος πάνω στο άλογό του που καλπάζει. Φοράει αχειρίδωτο χιτώνα ζωσμένο στη μέση και γυρίζει προς τον θεατή το πρόσωπό του που είναι σπασμένο. Στο αριστερό μέρος του λίθου οι άλλοι δύο ιππείς (96 & 97) (ο πρώτος καλύπτει εν μέρει τον δεύτερο) ιππεύουν δίπλα-δίπλα τα καλπάζοντα άλογά τους, ενώ στο δεξί μέρος ο τελευταίος ιππέας (99) που φοράει χειριδωτό χιτώνα, στερεώνει με το δεξί του χέρι την ταινία στο κεφάλι του.

Block N XXXVI

Depicted here are four horsemen (96-99). Predominating is the third rider (98) who is is fully shown on his galloping steed. He wears a sleeveless chiton, belted at the waist, and he turns his head (most of which has broken off) outward toward the viewer. On the left part of the block two more horsemen (96 and 97), the first partly hiding the second, ride their horses abreast at a gallop. At the right side of the block is the last of the four (99), wearing a sleeved chiton and arranging his hear-band with his right hand.
You need to upgrade your Flash Player.