Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XXXII

Mεταξύ των λίθων XXXI- XXXIII λείπει ένας λίθος στον οποίο πρέπει να εικονίζονταν ιππείς.

Block N XXXI

There is a block missing between blocks XXXI-XXXIII that will have had a scene of horsemen.
You need to upgrade your Flash Player.