Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XXXI

Στον λίθο αυτό εικονίζεται μία τριάδα ιππέων. Σώζεται καλύτερα ο μεσαίος (82) με χιτώνα κοντό διπλά ζωσμένο, κράνος και σανδάλια, ενώ από τους άλλους δύο (81 & 83) το κάτω μέρος του κορμού και του ενδύματός τους , καθώς και μέρος των αλόγων τους.

Block N XXXI

A triad of three horsemen is represented on this block. The middle figure (82) is the best preserved and wears a short chiton with double fold, helmet and sandals. Of the other two (81 and 83), preserved are only the lower part of their bodies and garments with part of their horses.
You need to upgrade your Flash Player.