Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XV

Στον λίθο αυτό, πίσω από τα άλογα ενός άρματος εικονίζεται ένας επόπτης (51) κατενώπιον με ιμάτιο που αφήνει τον δεξιό ώμο γυμνό. Στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, δεξιά. Στο άρμα σώζεται το κάτω μέρος του κορμού του ηνιόχου (52), το άκρο δεξί χέρι με τον πήχη και το αριστερό πόδι του αποβάτη (53) καθώς είναι έτοιμος να πηδήξει στο έδαφος.

Block N XV

Behind the chariot team of horses is a marshal (51) in frontal stance, clad in himation with right shoulder bare. He looks back, to the right. Preserved on the chariot is the lower part of the charioteer (52), with right arm outstretched to hold the reins, and the left leg of the apobates (53) who is ready to leap to the ground.
You need to upgrade your Flash Player.