Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XIV

Στη μέση του λίθου εικονίζεται ένας ηνίοχος (49) και ένας αποβάτης (50) με κράνος και ασπίδα να αγγίζει με το αριστερό του πόδι το έδαφος, έτοιμος δηλ. να πηδήξει. Δεξιά εικονίζονται τα άλογα του άρματος του λίθου XV.

Block N XIV

The block is preserved only in Carrey’s drawing. In the middle of the block is depicted a charioteer (49) and an apobates (50) with helmet and shield and with his left foot already on the ground as he makes his leap. To the right are depicted the horses and chariot of block XV.
You need to upgrade your Flash Player.