Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β XII

Ο αποβάτης (47) φορώντας την πανοπλία του, τον θώρακα, το κράνος και την ασπίδα του έχει κατέβει από το άρμα και με το δεξί του πόδι πατάει με δύναμη πάνω σε βράχο. Προφανώς έχει τερματίσει, όπως δείχνει και η ένταση της στάσης του ηνίοχου (46), ο οποίος, για να σταματήσει τα άλογα που αναπηδούν ψηλά, τραβάει με δύναμη τα ηνία, γέρνοντας το κορμί του προς τα πίσω. Φοράει ποδήρη χιτώνα με απόπτυγμα και μασχαλιστήρες ιμάντες, Ανάμεσα σ’ αυτόν και τα άλογα στέκεται ένας επόπτης (45) με ιμάτιο και σανδάλια στραμμένος προς τα πίσω (δεξιά) και με υψωμένο το δεξί χέρι δίνει το σήμα του τερματισμού.

Block N XII

Apobates (47), with his panoply of cuirass, helmet and shield, has leapt from the chariot and stands with his foot firmly on a rock. It is evident that he has finished the course; indeed the charioteer (46) is straining to rein in the horses. He wears a long chiton with overfold and crossed bands. Between him and the horses stands a marshal (45) wearing himation and sandals. He has turned back (right) and with raised right hand he gives the signal that the race is finished.
You need to upgrade your Flash Player.