Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Β I

Τελείως χαμένος αυτός ο λίθος είναι γνωστός από το σχέδιο του J. Carrey. Αριστερά σε όψη 3/4 ένας επόπτης (1) με ιμάτιο υποδέχεται την πομπή της βόρειας ζωφόρου. Ο οδηγός του πρώτου ζώου που φθάνει στο τέρμα γυρίζει το κεφάλι προς τα πίσω, προφανώς για να δει που βρίσκεται η υπόλοιπη πομπή. Του λίθου αυτού έχουν ταυτισθεί δύο θραύσματα, το ένα με το πόδι ενός βοδιού, το άλλο από το κάτω αριστερό μέρος της μορφής (2).

Block N I

The entire block is lost, but the scene is known from Carrey’s drawing. At the left a marshal (1) in 3/4 view, clad in himation, receives the procession of the north frieze. The driver of the first animal arriving at the finish turns his head back, evidently to see the position of the rest of the procession. Two fragments of this block have been identified: one preserves the hoof of a bull, the other is from the lower left part of figure (2).
You need to upgrade your Flash Player.