Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Λίθος Α I

Eικονίζεται ένας μοναχικός επόπτης (1) με το σώμα κατενώπιον. Στηρίζεται στο αριστερό του πόδι, ενώ έχει άνετο στα πλάγια το δεξί. Στρέφει το μη σωζόμενο σήμερα κεφάλι του και κοιτάζει αριστερά προς τη νότια πλευρά, προς τα ζώα που έρχονται με τους οδηγούς τους, προς τους οποίους ίσως κάνει νεύμα με το ανασηκωμένο δεξί του χέρι. Φοράει ιμάτιο που καλύπτει το κάτω μέρος του κορμού και τυλίγεται στον αριστερό βραχίονα, από όπου κρέμεται, καθώς και σανδάλια. Η μορφή αυτή είναι ανάλογη με άλλες γωνιαίες μορφές της ζωφόρου, αλλά υπερτερεί σε ποιότητα τέχνης.

Block E I

A single marshal (1) is depicted, his body rendered frontally. His weight is carried on his left leg, with the right leg free and turned to the side. He turns his head, now missing, and looks leftward toward the south side where the animals are coming along with their herdsmen. Perhaps his raised right arm conveys a signal. He wears a himation which covers the lower part of his body and is wrapped over his left forearm, from which it hangs. His feet are shod in sandals. The figure corresponds to the other corner figures of the frieze but surpasses them in artistic quality.
You need to upgrade your Flash Player.