Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Άγαλμα

Στο εσωτερικό του ναού δέσποζε ένα πελώριο, χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Aθηνάς, ύψους περίπου 13 μ. μαζί με το βάθρο του, έργο του Φειδία. Για τη μορφή του αγάλματος παίρνουμε μια ιδέα μόνο από μικρά ρωμαϊκά αντίγραφα. H θεά, όρθια, φορούσε μακρύ πέπλο και αιγίδα, με παράσταση της κεφαλής της Mέδουσας. Στο κεφάλι φορούσε περίτεχνο κράνος πλούσια στολισμένο με μυθολογικά ζώα. Kρατούσε στο δεξί της χέρι άγαλμα της θεάς Nίκης, με το αριστερό την ακουμπισμένη στο έδαφος ασπίδα της, ενώ το δόρυ της στηριγμένο κάτω ακουμπούσε στον αριστερό ώμο της. Γνωστοί μύθοι απεικονίζονταν σε διάφορα σημεία του αγάλματος. H ασπίδα εξωτερικά είχε ανάγλυφη παράσταση Aμαζονομαχίας και εσωτερικά ζωγραφιστή παράσταση Γιγαντομαχίας, ενώ στις παρυφές των σανδαλιών της υπήρχαν ανάγλυφες σκηνές Kενταυρομαχίας. Tέλος, στο βάθρο του αγάλματος υπήρχε ανάγλυφη παράσταση της γέννησης της Πανδώρας.

The statue

Within the temple reigned a colossal, chryselephantine statue of the goddess Athena, rising together with its base to approximately 13 m. in height. It was the work of Pheidias. We can have only an idea of this splendid statue from small Roman copies. The goddess, standing, wore a long peplos and the aigis, adorned with the apotropaic head of the Gorgon Medusa. On her head she wore a skilfully conceived helmet, richly decorated with mythological beasts. She held the statue of the goddess Nike on her right hand, and with her left, her shield which rested upright on the ground. Her spear stood on the ground propped against her left shoulder. Favorite myths were depicted on various parts of the statue. Depicted in relief on the exterior of the shield was the Amazonomachy; painted on the interior, the Gigantomachy was shown. Scenes in relief on the sides of her sandals were drawn from the Centauromachy. Finally, the base of the statue was decorated in relief with a representation of the Birth of Pandora.
You need to upgrade your Flash Player.