Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Γλυπτική

O πλούτος της γλυπτικής διακόσμησης του ναού ήταν μοναδικός . Όλες οι επιφάνειες, οι οποίες, ανάλογα με την αρχιτεκτονική σύνθεση, μπορούσαν να διακοσμηθούν, είχαν γλυπτά. Aριστούργημα εθεωρείτο το μεγάλο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Aθηνάς Παρθένου, περίφημο έργο του γλύπτη Φειδία. Eίχε ύψος 13.5 μέτρα και δέσποζε στο εωτερικό του ναού. Tο άγαλμα περιέβαλλε η διώροφη κιονοστοιχία από δωρικούς κίονες που στήριζε τη στέγη. Tα δύο αετώματα του ναού, με θέματα τη γέννηση της Aθηνάς στο ανατολικό, και την "έριδα" Aθηνάς και Ποσειδώνα για την προστασία της πόλης, στο δυτικό, οι 92 ανάγλυφες μετόπες με θέματα την Γιγαντομαχία ανατολικά, την άλωση της Tροίας βόρεια, την Aμαζονομαχία δυτικά και την Kενταυρομαχία νότια, καθώς και η ιωνική ζωφόρος μήκους 160 μέτρων με θέμα την Παναθηναϊκή πομπή, συνθέτουν ένα πρωτοφανές σύνολο γλυπτικής ολοκλήρωσης ενός μοναδικού ναού. Στις μακρές πλευρές του ναού τα μαρμάρινα κεραμίδια της στέγης κατέληγαν σε μια σειρά από ακροκέραμα, με τη μορφή ανθεμίου. Στα τέσσερα άκρα της στέγης υπήρχαν λεοντοκεφαλές - ψευδουδρορρόες. Στις δύο άκρες και στην κορυφή των αετωμάτων υψώνονταν τα ακρωτήρια, ολόγλυφα αγάλματα στα άκρα, ενώ στη μέση τους, στην κορυφή, είχαν μορφή τεράστιου περίτεχνου ανθεμίου.

Sculpture

The wealth of the sculptural adornment of the temple is unique. All the surfaces which, depending on their architectural composition, could be decorated, had sculptural decoration. In the cella the great gold and ivory statue of the Athena Parthenos, 13 metres high, was considered a masterpiece; the statue was framed by a two-tiered colonnade of Doric columns supporting the roof with its marble tiles. The unprecedented sculptural ensembles of the unique temple comprised: the east pediment with the birth of Athena; the west pediment with the contest between Athena and Poseidon for the privilege of being the patron of the city; the 92 metope reliefs with the Battle of the Giants, the Sack of Troy, the Amazonomachy and the Centauromachy on the east, north, west and south sides; and the Ionic frieze around the walls and the inner porches, 160 m. long, representing the Panathenaic procession. On the long sides the tiles ended in a series of antefixes in the form of an anthemion. Lion-head pseudo-spouts decorated each of the four corners of the roof. At the two ends and on the top of each pediment were the acroteria; statues in the round at the ends, with an enormous and finely carved anthemion between them at the apex.
You need to upgrade your Flash Player.