Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Συντελεστές

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ K. Xατζηασλάνη, Κ. Αντωνιάδης, Ε. Σαχίνη, E. Kαϊμάρα KAΛΛITEXNIKOΣ EΠIMEΛEIA: K. Aντωνιάδης ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ. Κουτσούκος ΦΩTOΓPAΦIEΣ & ΦΩTOΓPAΦIKH ANAΣYNΘEΣH THΣ ZΩΦOPOY: © Σ. Mαυρομμάτης YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY - YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ- Α΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ K. Xατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα Κείμενα Παρθενώνας, Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Άγαλμα, Αετώματα, Μετόπες, Ζωφόρος, Σχεδιασμός & Κατασκευή, Ιστορία, Θεματικές Περιηγήσεις, Παίξτε με τη ζωφόρο: K. Xατζηασλάνη, Ε. Καϊμάρα Το Θέμα - Τα Παναθήναια, Ερμηνευτικές θεωρίες, Επιλογή Βιβλιογραφίας, Περιγραφή των λίθων : Α. Χωρέμη Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον ομότιμο καθηγητή Χ. Μπούρα και στις αρχαιολόγους Α. Λεοντή και Σ. Παράσχου. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Συντονισμός Έργου: Ε. Σαχίνη Τεχνικός Υπεύθυνος: Ν. Χούσος Ανάπτυξη αποθετηρίου: Ρ. Σταθοπούλου, Χ. Πάσχου, Σ. Κακούρης Τεχνική υποδομή διάθεσης εφαρμογής: Π. Σταθόπουλος- Α. Σούμπλης © 2009 YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY - YΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – Α΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ © 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Aπαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει ανατύπωση, αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή των φωτογραφιών και του κειμένου σε οποιαδήποτε μορφή ή φόρμα, χωρίς έγγραφη άδεια των κατόχων του copyright. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΣΕ+Τ)- Γ’ ΦΑΣΗ, Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης». Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, εντάσσεται στην «Ψηφιακή Ελλάδα» (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20 % από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ΄ΚΠΣ 2000-2006). Τα αναστηλωτικά έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Contributors

EDITORS C. Hadziaslani, K. Antoniades, E. Sachini, I. Kaimara ARTISTIC DESIGN: K. Antoniades APPLICATION DESIGN & DEVELOPMENT: Y. Koutsoukos PHOTOGRAPHS, PHOTOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF THE FRIEZE: © S. Mavrommatis HELLENIC MINISTRY OF CULTURE-ACROPOLIS RESTORATION SERVICE-FIRST EPHORATE OF PREHISTORIC & CLASSICAL ANTIQUITIES-DEPARTMENT OF INFORMATION &EDUCATION C. Hadziaslani, I. Kaimara Texts The Parthenon, Architecture, Sculpture, Statue, Pediments, Metopes, Frieze, Designing & Carving, Thematic Tours, Play with the Frieze: C. Hadziaslani, I. Kaimara The Theme- The Panathenaia, Various Interpetations, Select Bibliography, Stone-by Stone Description of the Frieze: A. Choremi Special thanks are due to Em. Professor Ch. Bouras and to the archaeologists A. Leonti and S. Paraschou. ENGLISH TRANSLATION: M. Caskey NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE-NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Project Coordination E. Sachini Technical supervision N. Houssos Repository development S. Kakouris Systems infrastructure P. Stathopoulos A. Soumplis © 2009 Ministry of Culture – Acropolis Restoration Service – First Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities – Department of Information and Education © 2009 National Documentation Centre-National Hellenic Research Foundation Reprinting of all or part, republication or reproduction of photographs and/or text in any form whatsoever without written permission of the holders of the copyright is strictly forbidden. The restoration and conservation works of the Acropolis monuments are jointly financed by the European Union.
You need to upgrade your Flash Player.