Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

Ο Παρθενώνας

O Παρθενώνας, το πρώτο και σπουδαιότερο μνημείο του Περίκλειου προγράμματος στην Ακρόπολη των κλασικών χρόνων, ήταν και είναι οικοδόμημα θαυμαστό για τις αναλογίες του, την αριστοτεχνική κατασκευή του, αλλά και την τόσο σοφή χωροθέτησή του στην κορυφή του Ιερού Βράχου. Ναός κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο, δωρικός με πολλά ιωνικά στοιχεία, θεωρείται έργο αξεπέραστο όχι μόνο για την αρχιτεκτονική και τη γλυπτική του, αλλά και για την ταχύτητα της οικοδόμησής του. Χτίστηκε μεταξύ των ετών 447-438 π.Χ. από τους φημισμένους αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη, με τη γενική εποπτεία του περίφημου γλύπτη Φειδία. Μέσα σε έξι χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού ολοκληρώθηκαν και τα γλυπτά του.

The Parthenon

The Parthenon was the first and most important monument of the Periclean program on the Acropolis in classical times. It was a wondrous building because of its proportions and its excellent construction, but also because of the brilliant setting on the height of the Sacred Rock. A temple of Pentelic marble, Doric with Ionic features, it is unsurpassed not only in regard to its architecture and sculpture but also to the speed of construction. The Parthenon was built from 447 to 438 B.C. by the architects Ictinus and Callicrates. The famous sculptor Phidias had general responsibility for supervising the entire project. Six years after the completion of the temple, the temple sculptures were also finished.
You need to upgrade your Flash Player.