Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

συνθέτω τη δυτική ζωφόρο

Η δυτική ζωφόρος, σύμφωνα με τους περισσότερους ερευνητές εικονίζει την προετοιμασία της πομπής των ιππέων στον Κεραμεικό. Λίθοι με ήρεμες σκηνές παρεμβάλλονται ανάμεσα σε λίθους με σκηνές δράσης. Κάθε σκηνή εκτυλίσσεται στα όρια ενός λίθου και γι’ αυτό θεωρείται ότι μπορεί να κατασκευάστηκε στο έδαφος και μετά να τοποθετήθηκε στον ναό. Περιλαμβάνει δεκαέξι λίθους, μέσου μήκους 1.40μ πλην των Ι & ΧVI που είναι 0.60 μ, γιατί αποτελούν τις στενές πλευρές των δυτικών λίθων της νότιας και της βόρειας πλευράς. Σήμερα η δυτική ζωφόρος βρίσκεται στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, μετά την καταβίβασή της από το μνημείο το 1993, εκτός από τους λίθους Ι & ΙΙ που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Παρατήρησε τη δυτική ζωφόρο και προσπάθησε να την συνθέσεις, τοποθετώντας τους δεκαέξι λιθους στη σωστή σειρά.

composing the west frieze

Most scholars who have studied the west frieze believe that it depicts the preparation of the Panathenaic procession that took place in the Kerameikos. Blocks with peaceful scenes are interposed with those bearing scenes of action. On this side of the building, each scene unfolds within the borders of a single block, thus raising the possibility that it may have been carved on the ground and subsequently mounted on the building. The west frieze is made up of sixteen blocks averaging 1.40 m. in length, with the exception of blocks I and XVI, which are only 0.60 m. long because they are actually the narrow sides of the west blocks of the north and south sides. Since its removal from the monument in 1993, the west frieze is exhibited in the Acropolis Museum, except for blocks I and II, in the British Museum. Study the west frieze and try to compose it, placing the sixteen blocks in the correct sequence.
You need to upgrade your Flash Player.