Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

και ξαφνικά το άλογό μου έγινε μαρμάρινο...

suddenly my horse turned into marble...

You need to upgrade your Flash Player.