Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

γίνε συντηρητής

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης υπήρξε η συντήρηση και αποκατάσταση της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Η συντήρηση των λίθων ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2005. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις θραυσμάτων, στερεώσεις στην επιφάνεια των λίθων και αφαίρεση των κονιαμάτων και των καρφίδων παλαιότερων επεμβάσεων. Στη συνέχεια, έγινε ο καθαρισμός της επιφάνειας από τις επικαθίσεις αιθάλης και τη μαύρη κρούστα, με τη μέθοδο λέιζερ. Το σύστημα αυτό καθαρισμού σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ΥΣΜΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ Κρήτης-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Προσπάθησε να καθαρίσεις με λέιζερ τον λίθο της ζωφόρου μέσα από το παιχνίδι και παρακολούθησε τον καθαρισμό της ζωφόρου από τους ειδικούς επιστήμονες.

become a conservator

One of the most important projects of the Acropolis Restoration Service has been the conservation and restoration of the Parthenon west frieze. Conservation of the blocks began in 1999 and was successfully completed in 2005. Initially the work was focussed on structural restoration of the blocks, in the course of which fragments were joined, the surfaces were consolidated and the reinforcements of earlier interventions were removed. The surface was then cleaned of soot deposits and the black incrustation, using the laser system. The cleaning system was designed and developed by the Acropolis Restoration Service in collaboration with the Institute of Electronical Structure and Laser of the Technical and Research Foundation, Crete. Try to clean one of the blocks of the frieze using the laser system and then you can watch the cleaning of the frieze by the conservation team.
You need to upgrade your Flash Player.