Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

χρωματίζοντας ένα λίθο της ζωφόρου

O χρωματισμός και ο γραπτός διάκοσμος, που αποτελούσαν πολύ παλιά παράδοση της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής ολοκλήρωναν την εμφάνιση ενός ναού. H σημερινή ροδόχρυση απόχρωση του μαρμάρου οφείλεται στον χρόνο. H ακριβής κατανομή των χρωμάτων δεν είναι γνωστή. Φαίνεται πάντως πως το βάθος της ζωφόρου ήταν γαλάζιο και ο πλαστικός διάκοσμος ήταν πολύχρωμος συνδυάζοντας κόκκινο, γαλάζιο, κίτρινο, πράσινο και χρυσό χρώμα. Συχνά υπήρχαν ένθετα επιχρυσωμένα εξαρτημάτα από ορείχαλκο. Προσπάθησε να χρωματίσεις έναν λίθο της ζωφόρου. Διάλεξε τα χρώματα που σου αρέσουν.

colouring a frieze block

Colour and painted decoration have a long history in ancient architecture and they completed monuments' appearance. The present golden hue of the marble is due to age. The precise allocation of all the colours is not known. The background was probably blue and the marbles were painted with various colours and combinations of red, light blue, yellow, green, and golden. Metal attachments on the reliefs added to the colourful effect. Try to paint a block from the frieze. Make your choice depending on what colour you like most.
You need to upgrade your Flash Player.