Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

το κρυμμένο άρμα

Οι αρματοδρομίες αποτελούσαν ένα από τα παλαιότερα και πιο θεαματικά αγωνίσματα των Παναθηναίων. Διακρίνονταν σε αρματοδρομίες, όπου το άρμα σύρονταν από δύο άλογα (συνωρίς) και από τέσσερα άλογα (τέθριππο). Ένα ειδικό αγώνισμα των Παναθηναίων είναι και ο αποβάτης αγώνας, που σύμφωνα με τον μύθο καθιερώθηκε από τον τοπικό ήρωα Eριχθόνιο. Το άρμα είχε δύο τροχούς που έφεραν τον δίφρο, δηλαδή το σώμα του άρματος. Tα άλογα ζεύονταν στο άρμα με τη βοήθεια ενός γερού ξύλου, του ρυμού που συνδεόταν στο κέντρο του άξονα των τροχών. Το άρμα οδηγούσε ο ηνίοχος. Οι επιβαίνοντες στο άρμα μπορούσαν να συγκρατηθούν από τις άντυγες. Παρατήρησε ένα άρμα από τη ζωφόρο, προσπάθησε να διακρίνεις τα μέρη του και να το συνθέσεις.

the hidden chariot

Chariot races were among the oldest and most exciting competitions of the Panathenaia. Two wheels supported the biga or body of the chariot. A strong shaft attached the horses to the centre of the wheel axle. The charioteer drove the team. The mounting and dismounting hoplites could hold on to the chariot rail. Look at a chariot depicted on the frieze; try to distinguish its parts and to solve the puzzle.
You need to upgrade your Flash Player.