Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

παρατηρώντας τα άλογα

Στην πομπή συμμετέχουν περισσότερα από 200 άλογα που έχουν φιλοτεχνηθεί από πολλούς γλύπτες. Όλα τα άλογα απεικονίζονται σε προφίλ και είναι μικρόσωμα σε σχέση με τους ανθρώπους, προκειμένου να ενταχθούν στο ύψος της ζωφόρου. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις κινήσεις των αλόγων, αλλά και στην απόδοση λεπτομερειών του κεφαλιού και του σώματος, της ουράς και της χαίτης.

observing the horses

In the procession, more than 200 horses are participating. They were carved by various sculptors. All the horses are depicted in profile and they seem small in proportion to the human figures. Their legs are slender, and some of their features, such as the head with the eyes and the muzzle, the mane, or tail give a distinctive character to many of the horses.
You need to upgrade your Flash Player.