Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

πορεία προς το βωμό

Οι αρχαίοι τιμούσαν τους θεούς τους προσφέροντάς τους θυσίες. Ακολουθούσαν ειδικό τελετουργικό και χρησιμοποιούσαν ειδικά σκεύη. Κατά την τελετουργία, προσέφεραν στους θεούς σπονδές οίνου, τους πρώιμους και πολυτιμότερους καρπούς, και θυσίες ζώων. Στη ζωφόρο εικονίζονται τα ζώα που πρόκειται να θυσιασθούν προς τιμήν της θεάς καθώς και πομπείς που φέρουν τελετουργικά σκεύη.

procession to the altar

In antiquity people honoured their gods by offering sacrifices to them. They followed a special rite and they used special sacred vessels and implements. During the sacred ceremony, they offered the gods wine, the first and most valuable fruit and sacrifices. Depicted in the procession are the animals to be sacrificed in honour of the goddess, their drivers, and the people bearing offerings and sacred vessels.
You need to upgrade your Flash Player.