Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

ολύμπια αινίγματα: βρες τους θεούς

Στο μέσον της ανατολικής ζωφόρου, επάνω από την είσοδο του ναού, εικονίζονται οι θεοί του Ολύμπου επιβλητικοί, καθιστοί, μεγαλύτεροι από τις άλλες μορφές της ζωφόρου, να πλαισιώνουν τη σκηνή της παράδοσης του πέπλου. Φιλοτεχνήθηκαν με ξεχωριστή καλλιτεχνική δεξιότητα από μεγάλους γλύπτες της εποχής, όπως ο Φειδίας, ο Αγοράκριτος και ο Αλκαμένης. Οι θεοί κρατούσαν χαρακτηριστικά αντικείμενα – σύμβολα, άλλα ανάγλυφα, άλλα ορειχάλκινα ένθετα και άλλα ζωγραφισμένα. Προσπάθησε να αναγνωρίσεις τον κάθε θεό. Καλή επιτυχία!

olympic riddles: identifying the gods and goddesses

Depicted above the entrance of the Parthenon, in the middle of the east frieze are the twelve Olympian gods. They are seated, magnificent, larger than the humans, to the left and right of the “presentation of the peplos” scene. They were carved by the most famous sculptors during the floruit of ancient art. The Gods held symbols, so they could be recognized by all. Some of these symbols were metallic, others were engraved or painted on the frieze. Keeping these in mind, try to recognize the Olympian Gods.
You need to upgrade your Flash Player.