Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

αγώνες που έμειναν ...στα αγγεία

Tα Παναθήναια, η μεγάλη γιορτή της Aθήνας, αφιερωμένη στην προστάτιδα θεά της, ήταν πολυήμερη και περιελάμβανε αγώνες καλλιτεχνικούς και αθλητικούς, καθώς και τη μεγάλη πομπή προς την Aκρόπολη. Τα βραβεία των νικητών στους αγώνες ήταν οι παναθηναϊκοί αμφορείς, δημόσια αγγεία που έφεραν την επιγραφή “ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ”. Στη μία πλευρά του αγγείου απεικονιζόταν πάντοτε η Aθηνά ένοπλη και στην άλλη πλευρά, παράσταση του αγωνίσματος για το οποίο δινόταν ο αμφορέας. Ο κάθε αμφορέας περιείχε 36 κιλά λάδι. Στους καλλιτεχνικούς καθώς και στους αγώνες τοπικών παραδόσεων τα βραβεία δεν ήταν Παναθηναϊκοί αμφορείς και έτσι δεν υπάρχουν αμφορείς με παραστάσεις από αυτούς τους αγώνες.

contests that remained ...on pottery

The Panathenaia was a very ancient festival at Athens, dedicated to the patron goddess of the city. It was a multifaceted festival and comprised a variety of events, including artistic and athletic contests and also a grand procession to the Acropolis. For most of the events, the prizes awarded to the winners were works of fine art: Panathenaic Amphoras full of valuable oil. Each held about 36 kilos of oil. Panathenaic Amphoras were vases made to state commission. Every vase bore the inscription “TΩN AΘHNHΘEN AΘΛΩN” (from the Games at Athens). One side of the vase had a depiction of the event for which the amphora was the prize, while the other invariably showed Athena as goddess of war, fully armed. There were no Panathenaic Amphoras associated with the artistic contests or the events associated with local tradition. Try to recognise the several contests .
You need to upgrade your Flash Player.