Η ζωφόρος του Παρθενώνα | The Parthenon Frieze

Ο Παρθενώνας | The Parthenon

Γνωρίστε τη Ζωφόρο | Learn about the Frieze

Παίξτε με τη Ζωφόρο | Play with the Frieze

γνωριμία με τις μορφές της πομπής

Στην πομπή συμμετέχουν 378 μορφές, θεοί, ήρωες, άρχοντες, πολίτες άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι. Τα πρόσωπά τους είναι ιδεαλιστικά και γαλήνια, πολλά μοιάζουν μεταξύ τους, υπάρχει όμως μεγάλη ποικιλία στις κινήσεις και στάσεις των μορφών, καθώς και στην ενδυμασία.

meeting the figures of the procession

Taking part in the procession are 378 figures, gods, heroes, officials, men and women, young and old.Their faces are idealistic and calm, many of them resemble each other. Yet there is great variety in the movements and poses of the individual figures, as in their garments.
You need to upgrade your Flash Player.